Main Menu

Krishna raj

 

Full Name Krishna Raj
AGE 47
STATE UTTAR PRADESH
CONSTITUENCY SHAHJAHANPUR (UTTAR PRADESH)
PARTY BJP
EDUCATION Post Graduate
S/O|D/O|W/O Virender Kumar
ADDRESS Residence Of House No. 58 Wakar Jai Sajahanpur