Main Menu

Yasar Shah

Yasar Shah

Full Name Yasar Shah
AGE 34
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Matera (Bahraich)
PARTY Samajwadi Party (SP)
EDUCATION Post Graduate
S/O|D/O|W/O Vakar Ahmad Shah
ADDRESS Vill. & Po Sohrva,Police Station Ramgaon,Janpad Behraich