Main Menu

Vishambhar Singh Yadav

Full Name Vishambhar Singh Yadav
AGE 58
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Baberu (Banda)
PARTY Samajwadi Party (SP)
EDUCATION Post Graduate
S/O|D/O|W/O Maheshwari
ADDRESS Manorath Thok Baberu,Distt.-Banda