Main Menu

Vikas Gupta

Full Name Vikas Gupta
AGE 40
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY AYAH SHAH (FATEHPUR)
PARTY Bharatiya Janata Party
S/o|D/o|W/o Radheshyam
ADDRESS Rama Bhavan 170 Kalktarganj Fatehpur