Main Menu

Sunder Sham Arora

Sunder Sham Arora.

Full Name Sunder Sham Arora
AGE 58
STATE Punjab
CONSTITUENCY HOSHIARPUR (HOSHIARPUR)
PARTY INC
EDUCATION 10th Pass
S/O|D/O|W/O Late Sh. Gurditta Mal
ADDRESS Resident of H.No. 152, Shankar nagar Fatehgarh Road, Hoshiarpur