Main Menu

Shyam Deo Rai Choudhary

Shyam Deo Rai Choudhary

Full Name Shyam Deo Rai Choudhary
AGE 72
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Varanasi South
PARTY Bharatiya Janata Party (BJP)
EDUCATION Graduate
S/O|D/O|W/O Late Shiv Prasad Choudhary
ADDRESS D 37/100 Badadev,Varanasi