Main Menu

Sawant Arvind Ganpat

 

Full Name Sawant Arvind Ganpat
AGE 62
STATE MAHARASHTRA
CONSTITUENCY MUMBAI SOUTH (MAHARASHTRA)
PARTY SHS
EDUCATION Graduate
S/O|D/O|W/O Ganpat Pandurang Sawant
ADDRESS 387, Mithibai Building, Acharya Donde Marg, Sewree, Mumbai, 400015