Main Menu

Sangeeta Yadav

Full Name Sangeeta Yadav
AGE 35
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY CHAURI-CHAURA (GORAKHPUR)

PARTY ‎ Bharatiya Janata Party
S/o|D/o|W/o Ajay
ADDRESS house no 134, bohabar, post-haraiya, dist-Gorakhpur