Main Menu

Salil Vishnoi

Salil Vishnoi

Full Name Anil Kumar
AGE 56
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Arya Nagar (Kanpur Nagar)
PARTY Bharatiya Janata Party (BJP)
EDUCATION Graduate Professional
S/O|D/O|W/O Govind
ADDRESS 26/60, Birhana Road Kanpur