Main Menu

Ravindra Jaiswal

Ravindra Jaiswal

Full Name Ravindra Jaiswal
AGE 45
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Varanasi North (Varanasi)
PARTY Bharatiya Janata Party (BJP)
EDUCATION Post Graduate
S/O|D/O|W/O Late Ramashankar
ADDRESS Building No. B 22/234, Khojwa, Varanasi