Main Menu

Ravi Sharma

Ravi Sharma

Full Name Ravi Sharma
AGE 42
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Jhansi Nagar (Jhansi)
PARTY Bharatiya Janata Party (BJP)
EDUCATION Graduate Professional
S/O|D/O|W/O Shri S.P. Sharma
ADDRESS 794, Civil Line Jhansi