Main Menu

Rajeev Singh Parichha

Full Name Rajeev Singh Parichha
AGE 40
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY BABINA (JHANSI)
PARTY Bharatiya Janata Party
S/o|D/o|W/o Late Kailash
ADDRESS H.No 112 Parichha, Badagaon, Jhansi