Main Menu

Raghunandan Singh Bhadauria

Raghunandan Singh Bhadauria

Full Name Raghunandan Singh Bhadauria
AGE 49
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Kanpur Cantt. (Kanpur Nagar)
PARTY Bharatiya Janata Party (BJP)
EDUCATION Post Graduate
S/O|D/O|W/O Chandi Singh Bhadauria
ADDRESS H No.-J-270,Vishva Bank,Kanpur Sadar,Kanpur Nagar