Main Menu

Premsagar Patel

Full Name PREM SAGAR PATEL
AGE 54
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY SISWA (MAHARAJGANJ)

PARTY ‎ Bharatiya Janata Party
S/o|D/o|W/o Gaazar
ADDRESS Village Pipra Babu, Post Karmaha, Dist. Maharajganj