Main Menu

Prem Prakash

Prem Prakash

Full Name Prem Prakash
AGE 59
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Barhaj (Deoria)
PARTY Samajwadi Party (SP)
EDUCATION Graduate
S/O|D/O|W/O Keshav
ADDRESS Village Po. Pena Teh. Barhaj Dist, Deoriya