Main Menu

Prateek Bhushan Singh

Full Name Prateek Bhushan Singh
AGE 32
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY MEHNAUN (GONDA)

PARTY ‎ Bharatiya Janata Party
S/o|D/o|W/o Brijbhusan Sharan Singh
ADDRESS R/O Vill and Post Visnoharpur, Janpad Gonda UP