Main Menu

Prabhat Kumar Verma

Full Name Prabhat Kumar Verma
AGE 48
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY GAURA (GONDA)

PARTY ‎ Bharatiya Janata Party
S/o|D/o|W/o Thakur Parsad Verma
ADDRESS Vill. Saidapur, Jamaljaot, Post Maddo Bazar, Distt. Gonda