Main Menu

Neeraj Kushawaha

Full Name Neeraj Kushawaha
AGE 42
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Jalalabad (Shahjahanpur)
PARTY Bahujan Samaj Party (BSP)
EDUCATION Graduate
S/O|D/O|W/O Shri Nalneesh Kumar
ADDRESS 966 Mahajanah Jalalapad Spn