Main Menu

Nawazish Alam Khan

Full Name Nawazish Alam Khan
AGE 34
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Budhana (Muzaffarnagar)
PARTY Samajwadi Party (SP)
EDUCATION Graduate
S/O|D/O|W/O Amir Alam
ADDRESS House No.132 Sarbar Got Uttari Muzaffarnagar