Main Menu

Lakhan Singh

Full Name Lakhan Singh
AGE 60
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY DIBIYAPUR (AURAIYA)
PARTY Bharatiya Janata Party (BJP)
S/O Ram Bali Singh.
ADDRESS Ramkirshan Nagar, Dibiyapur.