Main Menu

Karan Singh Patel

Full Name Karan Singh Patel
AGE 65
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY BINDKI (FATEHPUR)
PARTY Bharatiya Janata Party
S/o|D/o|W/o Late Ramavtar Singh
ADDRESS 20 M.I.G. Aavas Vikas colony, Distt. Fatehapur