Main Menu

Kamlesh Shukla


Full Name Kamlesh Shukla
AGE 64
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY RAMPUR KARKHANA (DEORIA)

PARTY Suheldev Bharatiya Samaj Party
S/o|D/o|W/o Ramnaresh Shukla
ADDRESS Shukla Bhawan, Somnath, Madi Road, Deoria