Main Menu

Kamal Rani

Full Name Kamal Rani
AGE 57
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Ghatampur
PARTY Bharatiya Janata Party
S/o|D/o|W/o Kishan Lal Varun
ADDRESS R/O 21 MIG Barra,Pakanpur 27, Kanpur