Main Menu

Kailash Nath Sonkar

Full Name Kailash Nath Sonkar
AGE 54
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY AJAGARA (SC) (VARANASI)
PARTY Suheldev Bhartiya Samaj Party
S/O|D/O|W/O Late Kedar
ADDRESS House No- S/2/624-A, Sikaraul Post Cantt. Dist Varanasi