Main Menu

Jatashanker Tripathi

Full Name Jatashanker Tripathi
AGE 48
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY KHADDA (KUSHI NAGAR)

PARTY Bharatiya Janata Party
S/o|D/o|W/o Late Umashankar Tripathi
ADDRESS Vikas Nagar, Gorakhpur City