Main Menu

Jai Kumar Singh Jaiki

Full Name Jai Kumar Singh Jaiki
AGE 50
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY JAHANABAD (FATEHPUR)
PARTY Apna Dal (Soneylal)
S/o|D/o|W/o Ram Aasare
ADDRESS Village Fatehpur