Main Menu

Hukum Singh

Hukum Singh

Full Name Hukum Singh
AGE 73
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Kairana (Prabuddha Nagar)
PARTY Bharatiya Janata Party (BJP)
EDUCATION Graduate Professional
S/O|D/O|W/O Maan Singh
ADDRESS 38 Allkala Kairana Dist Pabhudh Nagar