Main Menu

Fateh Bahadur

Full Name Fateh Bahadur
AGE 49
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY CAIMPIYARGANJ (GORAKHPUR)

PARTY ‎ Bharatiya Janata Party
S/o|D/o|W/o Sh.Veer Bahadur
ADDRESS 13 Chamukha Caimpiyarganj Gorakhpur U.P