Main Menu

Dr. Radha Mohan Das Agrawal

Full Name Dr. Radha Mohan Das Agrawal
AGE 61
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY GORAKHPUR URBAN (GORAKHPUR)

PARTY ‎ Bharatiya Janata Party
S/o|D/o|W/o Daudas
ADDRESS Akash Ganga C/178/120 (5179) Daudpur Ghorakhpur