Main Menu

Bhagwati Prasad Sagar

Full Name Bhagwati Prasad Sagar
AGE 63
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Bilhaur
PARTY Bharatiya Janata Party (BJP)
S/o|D/o|W/o Late Munshi Lal
ADDRESS 46-E, Barra-4, Kanpur