Main Menu

Bajrang Bahadur Singh

Full Name Bajrang Bahadur Singh
AGE 40
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Pharenda (Maharajganj)
PARTY Bharatiya Janata Party (BJP)
EDUCATION Graduate
S/O|D/O|W/O Parmeshwar
ADDRESS Village & P.O. Marhatha, Teh. & P.S. Kemiyarganj Gorakhpur