Main Menu

B.V.Nayak

 

Full Name B.V.Nayak
AGE 48
STATE UTTAR PRADESH
CONSTITUENCY RAICHUR (KARNATAKA)
PARTY INC
EDUCATION Graduate Professional
S/O|D/O|W/O Venkatesh Naik
ADDRESS R/o H.No.5/34, Arkera Villege, Tq.Devadurga & Dist:Raichur