Main Menu

Ajay Kumar Singh

Full Name Ajay Kumar Singh
AGE 43
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY HARRAIYA (BASTI)

PARTY ‎ Bharatiya Janata Party
S/o|D/o|W/o Narendra Bahadur
ADDRESS 139, Lajghata, Post Amari Bazar, District Basti