Main Menu

Yashpal Arya

Yashpal Arya

Full Name Yashpal Arya
AGE 67
STATE Uttarakhand
CONSTITUENCY Bazpur (Sc)
PARTY INC
EDUCATION Graduate
S/O|D/O|W/O Late Nand Ram
ADDRESS Gram Chadayal Supal, Post Manpur, P Haldwani, Nanital