Main Menu

Ved Prakash Gupta

Full Name Ved Prakash Gupta
AGE 69
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY AYODHYA (FAIZABAD)

PARTY Bharatiya Janata Party
S/o|D/o|W/o Lt. Kantilal Gupta
ADDRESS 9/3/201 Jnana Hospital Road Rikabganj, Faizabad