Main Menu

Jayant Chaudhary

Jayant Chaudhary

Full Name Jayant Chaudhary
AGE 33
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Mant (Mathura)
PARTY Rashtriya Lok Dal (RLD)
EDUCATION Post Graduate
S/O|D/O|W/O Chaudhari Ajit Singh
ADDRESS Vill.20 Vishva Laxmi Nagar Mathura.