Main Menu

Chunni Lal Bhagat

Chuni Lal Bhagat

Full Name Chunni Lal Bhagat
AGE 81
STATE Punjab
CONSTITUENCY Jalandhar West
PARTY Bharatiya Janata Party (BJP)
EDUCATION 10Th Pass
S/O|D/O|W/O Late Sh. Mehnga Ram
ADDRESS 142/3-4, Bhargav Naga, Jalandhar