Main Menu

Brahmashankar Tripathi

Brahmashankar Tripathi

Full Name Brahmashankar Tripathi
AGE 59
STATE Uttar Pradesh
CONSTITUENCY Kushi Nagar
PARTY Samajwadi Party (SP)
EDUCATION Graduate Professional
S/O|D/O|W/O Parmeshwar
ADDRESS Village & P.O. Piprabhram ,Dist.Kushinagar